Mattvätt

Vi samarbetar med en partnerfirma som har flera decenniers erfarenhet av mattvätt. Den firman använder professionella

redskap och medel, tvättar, torkar, packar in mattor och levererar tillbaks till vår butik.

Tveka inte att ta vår mattvättstjänst i anspråk!